Обществена кампания срещу купения и контролиран вот

  1. Институтът
  2. Честни избори
  3. Отворен парламент
...


Наказателна акция срещу избирателите в Бобов дол
www.fairelections.eu
Кампания за събиране на изборни измами и нарушения. Подавайте сигнали през формуляра на сайта, мобилното приложение или мейл.
На живо пресконференция на Институт за развитие на публичната среда "Какви са рисковете пред честността на изборите и как се изпълнява изборното законодателство в периода на кампанията"
http://www.livestream.com/iped


iped

iped on Livestream. The livestream channel of the Institute forPublic Environment Development. - Watch live streaming Internet TV. Broadcast your own live streaming videos, like iped in Widescreen HD. Livestream, Be There.
Обучение на ИРПС за независими наблюдатели на Избори 2014 - Можете да следите събитието наживо оттук: www.livestream.com/iped


Снимки в дневника
Обучение на ИРПС за независими наблюдатели на Избори 2014 - Можете да следите събитието наживо оттук: www.livestream.com/iped
Здравейте приятели, и тази година ще събираме сигнали за изборни нарушения в платформата на адрес: www.fairelections.eu Сайтът се поддържа от Institute for Public Environment Development (Институт за развитие на публичната среда) с помощта на Боян Юруков.


За честни избори! | Против нарушенията на изборния процес!
www.fairelections.eu
Кампания за събиране на изборни измами и нарушения. Подавайте сигнали през формуляра на сайта, мобилното приложение или мейл.

Снимки в дневника
След около 45 минутен спор, членовете на Комисията се съгласиха бюлетината да изглежда така, както в Косово - отляво се гласува за партия, отдясно е преференцията - като там се отбелязва номера на предпочитания канидат
Образец на бюлетина за парламентарни избори, напечатана в БНБ. В бюлетината са напечатани имената на кандидатите за народни представители и партията, която представляват.


Снимки в дневника
Образец на бюлетина за парламентарни избори, напечатана в БНБ. В бюлетината са напечатани имената на кандидатите за народни представители и партията, която представляват.
Дойде ли време за пряка демокрация?


Отворен Парламент - Дойде ли време за пряка демокрация?
openparliament.net
Материалите на този сайт са публикувани при условията на CC-BY-2.5 лиценз.
Колко гласа са нужни, за да променят подреждането на кандидатите в листите, ако има преференциално гласуване?


Отворен Парламент - Какво ако има преференциално гласуване
openparliament.net
Материалите на този сайт са публикувани при условията на CC-BY-2.5 лиценз.

Отворен Парламент - ДПС не искат преференция в интегралните бюлетини
openparliament.net
Материалите на този сайт са публикувани при условията на CC-BY-2.5 лиценз.

Отворен Парламент - Основните тези на БСП за Изборния кодекс: Преференциален вот и изчистване на...
openparliament.net
Материалите на този сайт са публикувани при условията на CC-BY-2.5 лиценз.
Приятели, започваме да разработваме сайт за информиране и образоване на избиратели "Аз гласувам", който доразвива едно наше мобилно приложение, стартирало на последните избори http://azglasuvam.net/. Какво бихте искали да прочетете в такъв сайт и каква информация търсите по време на избори? Ще бъдем благодарни да споделите, благодаря :)


Аз гласувам
apps.facebook.com
Приятели, започваме да разработваме сайт за информиране и образоване на избиратели "Аз гласувам", който доразвива едно наше мобилно приложение, стартирало на последните избори http://azglasuvam.net/. Какво бихте искали да прочетете в такъв сайт и каква информация търсите по време на избори? Ще бъдем...

Отворен Парламент - Като флирт с избирателя
openparliament.net
Само преди седмица управляващите смятаха, че не е необходимо да се променя изборния закон, тъй като, според тях имаха различия, които не могат да преодолеят. Провокирани от протестите, обаче БСП, ДПС и ГЕРБ се обявиха за нови изборни правила. Щенията им, очаквано бяха нюансирани. Докато БСП и ГЕРБ ...

Отворен Парламент - „Глас народен, глас социален“ или за българските изборите в социалните медии*
openparliament.net
Автор: Николета Абрашева *Целият доклад на тема „Изследване на поведението на политическите партии в социалните медии по време на избори‘2013“ може да видите тук.

Препоръчвам Изборния борд и при следващи избори | Правен свят
www.legalworld.bg
Бившият конституционен съдия проф. Емилия Друмева беше не просто активен участник в Изборния Граждански борд, но се превърна в естествен лидер на този нов за нашите условия орган, сформиран в началото на април т.г. с мисията да допринася за прозрачност и публичност в подготовката на изборите. Бордът...

Отворен Парламент - „Турцизацията“ на София, за която Янев говори, всъщност е дело на ГЕРБ
openparliament.net
Материалите на този сайт са публикувани при условията на CC-BY-2.5 лиценз.
Препоръки на Институт за развитие на публичната среда за подобряване на изборния процес и промяна в законодателствотоОпределяне на изборния резултат

Методиката за определяне на изборния резултат да бъде част от Изборния кодекс.

Отваряне на изходния код на софтуера

Препоръчваме Централната избирателна комисия да възприеме практиката да публикува на сайта си изходния код на софтуера, който се използва при обработването на резултатите - с цел повишаване доверието в процеса.

Информационно-разяснителната кампания

Необходимо е информационно - разяснителната кампания на ЦИК да се фокусира силно върху образоване на избирателите за техните права и стимулиране на активността - да включва обяснения на същността на изборния процес - какво и как се случва след подаването на гласа на всеки един избирател и как гласовете на избирателите се преобразуват в мандати.

Подаване на сигнали за нарушения

Гражданите следва да бъдат информирани от изборната администрация - как и за какво могат да се подават жалби и сигнали до институциите, отговорни за изборния процес, какво могат да очакват като реакция и в какви срокове.

Необходимо е Изборният кодекс да включи и процедурни правила за разглеждане на жалби и сигнали, свързани с неправилно прилагане на изборните правила, начина на протичане на предизборната кампания, отразяването на предизборната кампания в медиите. Да се въведат гаранции за задължително произнасяне от ЦИК по жалби и сигнали на граждани, наблюдатели, застъпници.Изборна администрация

Препоръчваме промяна в Изборния кодекс, която да превърне ЦИК в постоянно действащ орган – неговите членове да са ангажирани на пълно работно време в рамките на своя петгодишен мандат. Органът да се състои от 9 до 11 членове – съставен на експертен принцип, а не по политически квоти. Изборният кодекс да регламентира прозрачна процедура за назначаване на членове на ЦИК – гарантираща техния професионализъм и независимост, включваща регламент за номиниране и публично изслушване на кандидатите.Откритост в дейността на изборната администрация

В Изборния кодекс да се запише, че стенографските протоколи от заседанията на ЦИК се публикуват на интернет страницата на комисията не по- късно от три дни след провеждане на заседанието.Възнаграждения на членовете на избирателните комисии

За привличането на мотивирани хора в комисиите, които биха се запознали с указанията на ЦИК и биха участвали в обучения, Изборният кодекс трябва да се въведе ясна методика за определяне на размера на възнагражденията на членовете на изборната администрация на всички равнища - така както съществува такава за определяне на възнагражденията на членовете на ЦИК.Гаранции за извършване на независимо наблюдение

В Изборния кодекс да се създаде отделна глава, която да гарантира правата и задълженията на независимите наблюдатели.Сигурност при отпечатването, съхранението и разпространението на изборните книжа и бюлетини.

Да се гарантира възможността наблюдателите да имат достъп до етапите на отпечатване, съхранение и разпространение на изборните книжа и бюлетините. Изборният кодекс да включи разпоредби, детайлизиращи реда и начина съхранение и разпространение на изборните книжа, бюлетини и печати. Да се обсъди възможността бюлетините и/или кочаните да имат серийни номера, който да се вписват при предаване и приемане на бюлетините.Недействителни гласове

Изборният кодекс да предвиди повторно преброяване на бюлетините в секции, в които има отчетени над два пъти повече недействителни гласове от средното за страната.Предизборна кампания

Необходимо е да има дефиниция в Изборния кодекс за политическа реклама и задължение за ясно обозначаване на всяко платено съдържание в медиите. Да се гарантира безплатно време за отразяване на кампанията в обществените медии.Възстановяване на преференциалното гласуване

Трябва да се възстанови възможността за преференциално гласуване - с праг за отчитане на преференциите, който ще даде реална възможност за разместване на водачеството на листата. Ако се въведе гласуване с машини – може да се обсъди възможността за отбелязване на повече от една преференция.Подписките за независими кандидатиДа се промени изискването за брой подписи за издигане на независим кандидат за народен представител от Инициативен комитет. В Кодекса на добрите изборни практики на Венецианската комисия се препоръчва, да не се изисква подкрепата на повече от 1 % от избирателите в съответния район. В момента изискването е подписите да са не по-малко от 3% от броя на избирателите, но не повече от 5000 подписа – предложението е този таван да стане не повече от 3000 подписа, а броят на подписите да не е по- голям от 1%.Подписки за регистриране на партии

Да се предостави възможност на всеки избирател да провери в кои подписки фигурира, чрез електронна проверка през сайта на ГРАО ( каквато има за проверка в избирателните списъци). Всеки лист от подписките да има поле, което да съдържа името и подписа на лицето, пред което гражданите са попълнили личните си данни и са положили подпис в списъка .Гласуване в чужбина

Да се обособи избирателен район „Чужбина“. Да се дефинира понятието „ населено място“, когато става дума за разкриване на секции в чужбина.


Отворен Парламент - Изборите в числа - Пресконференция на Институт за развитие на публичната среда
openparliament.net
Материалите на този сайт са публикувани при условията на CC-BY-2.5 лиценз.

Отворен Парламент - Странните избори - 2013
openparliament.net
На 12 май се проведоха най-странните парламентарни избори от новата история на България. Странни не дотам защото възпроизведоха паритет в рамките на политическата класа, която избрахме да ни представлява в Народното събрание през следващите 4 години, а защото ясно се отличи недоверието на българскит...
Ето как се гласува в Лондон. ИРПС вече няколко пъти предупреди отговорните за провеждането на изборите институции, че липсата на достатъчно открити изборни секции в чужбина ще представлява сериозен проблем пред възможността на българите зад граница да гласуват. За съжаление тези предупреждения не бяха взети предвид и последствията са налице.


Снимки в дневника
Протичане на Изборния Ден в Лондон, към 12 часа местно време... опашка почти до Роял Албърт Хол.

Проблемите в тази избирателна секция бяха напълно пресказуеми, но все пак ще опиша директните си наблюдения.

1. Има две огромни опашки, съпътствани от предсказуем безпорядък. Много хора пристигат и автоматично се отказват - всеки има ангажименти, а много хора просто не желаят да прекарат почивния си ден по този начин. Опашките са: една за тези, регистрирали се предварително и една за тези, които подават декларация на място. Към 11:30 в секцията влизаха гласоподаватели, чакали около 2.5 ч, ненаправили предварителна регистрация, и такива чакали около 1 час, с направена регистрация онлайн.

2. Проблемно е това, че има хора, подали заявление онлайн, които се оказват в "другия" списък - този за секцията в Тотнъм, която е на около 20 км от посолството. Припомням, че за Лондон имаше над 1000 подадени завления, а за съседни общини - Тотнъм, Баркинг и Сатън - по около 200. Според тези бройки, би трябвало да се разкрият 5 избирателни секции на територията на Голям Лондон (територия с около 50 000 българи, еквивалентна на Област София-Град). Все едно Герман, Нови Искър и Железница да са една населено място - София.

3. Дописването на хора в списъка отнема най-много време от цялата процедура. Ако оставим настрана недостига на избирателни секции в Лондон, необяснимо е решението да се разпределят регистрираните на случаен принцип между двете - така поне половината предварителни заявления трябва да попълват нови декларации. Би било нормално подалите заявления за Тотнъм да бъдат вписани в списъка за Тотнъм, а дори и тези, подали за Баркинг да бъдат вписани в списъка за Тотнъм, защото между двете общини има удобни транспортни връзки.

4. Пред секцията има напрежение. Опашките едва се движат.
От тук ще можете да следите в реално време впечатленията на нашите наблюдатели и на гражданите от протичането на изборния ден.


Обществена кампания срещу купения и контролиран вот
votebuying.izborenkodeks.com
Проектът се осъществява от Институт за развитие на публичната среда.
Институт за развитие на публичната среда ще наблюдава изборите в над 41 населени места в страната, както и в 7 други държави.
Ето къде ще сме в страната:
Айтос, Банско, Благоевград, Бобов дол, Бургас, Бяла Слатина, Велико Търново, Велинград, Гоце Делчев, Добринище, Драгоман, Дупница, Видин, Враца, Елин Пелин, Ихтиман,Кюстендил, Кнежа, Кърджали, Лом, Ловеч, Мадан, Монтана, Перник, Пещера, Пловдив, Радомир, Разград, Разлог, Ракитово, Свищов, София, Симитли, Сливница, Самоков, Смолян, Стара Загора, Тетевен, Тополовград, Хайредин, Ямбол

По света:
Франция – Тулуза, Страсбург, Париж, Лил, Марсилия
Турция – Истанбул, Текирдаг, Чоглу
Великобритания – Лондон и секцията в Тотнъм
Швейцария – Базел, Цюрих
Чехия – Прага
САЩ – Вашингтон, Чикаго
Канада - Торонто

Изпращайте вашите коментари и наблюдения от изборния ден и тук или в Туитър с хаштаг - #bgizbori2013, както и сигнали за нередности на платформата www.fairelections.eu или чрез приложението www.azglasuvam.net

Всеки заслужава да гласува свободно! Едно филмче, създадено от приятелите ни от Tanuki films, подкрепено от Институт за развитие на публичната среда:


Заплатен Ден
A tanuki film Directed by: David Djambazov and Anna Stoeva Produced by: Anna Stoeva and David Djambazov Script: David Djambazov Director of Photography: Dely...

Crowdsourcing a Fair Election in Bulgaria · Global Voices
globalvoicesonline.org
In less than five days, on May 12, Bulgarian citizens will elect a new parliament. There are doubts, however, about the fairness of the upcoming vote. To help monitor the violations of the electoral process, Bulgarian activists have created several online tools. Ruslan Trad reports.
след гласуването - споделете вашите впечатления - ние ще ги обобощим - всяко свидетелство е важно


Граждански Наблюдател
azglasuvam.net
всичко за изборите на 12 май - в помощ на избирателя - къде и как гласуваме, за кого гласуваме, какви са правата ни на избиратели, как да се свържем с изборната админситрация, как да подадем сигнал за нарушения на изборния процес - изпратете линк към мобилната платформа на 10 свои приятели, за да я популяризираме :)


Аз Гласувам
azglasuvam.net
„АЗ ГЛАСУВАМ” е специално разработена платформа за мобилни устройства – с нейна помощ, бързо и лесно ще можете да се информирате за всички важни моменти от изборния процес в България. Интересувате се от това какви са Вашите права и задължения, като гласоподавател? Питате се кога и къде можете да гла...
Агитация в нарушение на Изборния кодекс - на стр. 7 от в. 24 часа, на стр. 4 от в. Труд и на стр. 3 от в. Преса днес (събота, 27 април) има агитационни материали, подканващи публиката да гласува с #25 в бюлетината, без да е споменава името на партията, от чието име се издава този материал. По този начин ПП Лидер не спазва изискването на чл. 134 от ИК и заблуждава гласоподавателите.


Купуване на гласове в град Лом...
www.fairelections.eu
Здравейте, искам да съобщя, че в Лом т.нар. ДДС-ари вече започнаха „мобилизация“ на ромски вот в кварталите „Стадиона“ и „Хумата“. Събират се лични данни и карти на хората, живеещи там. Предлагат се между 30лв. и 50 лв. на човек в кв. Младеново. Брокерите дори се опитват да „спазарят“ цели домакинс...
Наръчник за наблюдатели на избори


Институт за развитие на публичната среда
iped.bg
Официален сайт на ИПЕД - България

Сигнал до прокуратурата, подаден от Асоциацията за реинтеграция на осъдени лица
www.fairelections.eu
Кампания за събиране на изборни измами и нарушения. Подавайте сигнали през формуляра на сайта, мобилното приложение или мейл.
Отразиха платформата по НоваТВ...


Интернет платформа събира сигнали за изборни нередности
novanews.bg
Сайтът е fairelections.eu, а зад инициативата стои Институтът за развитие на публичната страна


„АЗ ГЛАСУВАМ” е специално разработена платформа за мобилни устройства – с нейна помощ, бързо и лесно ще можете да се информирате за всички важни моменти от изборния процес в България.

Платформата http://glasuvam.net/ е поддържана от екипа на @[337282862988906:274:Institute for Public Environment Development (Институт за развитие на публичната среда)] http://www.iped.bg/
Декларация на независимия наблюдател на избори от екипа на ИРПС


iped.bg
iped.bg
ИРПС осъществява мониторинг над държавните институции, за да гарантира наличието на прозрачност и добро управление в полза на гражданското общество.

Отворен Парламент - ЦИК отказва да обясни защо не публикува сорс кода
openparliament.net
Материалите на този сайт са публикувани при условията на CC-BY-2.5 лиценз.

Ето как според Димитър Ангелов - Дучето, трябва да се правят избори в България...
www.fairelections.eu
Дучето е убедем, че всички купуват гласове и затова не се срамува да признае, че участва в схема за контролиран вот в полза на Емил Димитров и Христо Стоичков - лични приятели на бившия премиер Б. Борисов. Емил Димитров бе депутат от ГЕРБ по време на техния мандат. Интервюто е на Нова Телевизия.
http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc6/187815_176198279098629_1054070_q.jpg

Биволъ
ВАЖНО: Как да проверите дали са ви откраднали подписа за подкрепа на някоя партия На заседание на Обществения борд за изборите към Министерски съвет от 10 април 2013 г. служба ГРАО е поела ангажимент да извърши безплатна проверка за всеки гражданин, който иска да разбере дали неговият подпис фигурира в подписките на партиите, с които те са се регистрирали за Избори 2013. В подписките се съдържат над един милион имена, ЕГН-та и подписи на български граждани, 700 000 от тях са проверени от ГРАО. Сред проверените подписи вече бяха установени драстични нарушения като подписи на лица под запрещение, затворници и непълнолетни. Напълно е възможно да е злоупотребено и с Вашия подпис ако не сте се подписвали изобщо в подкрепа на политическа сила или ако сте се подписали само в една подписка, както повелява законът. Само Вие можете да проверите това. Ако проверката установи, че някой е използвал неправомерно Вашите данни и Вашия подпис, то става дума за престъпление по Наказателния кодекс. Можете, а и трябва да се обърнете към Прокуратурата, която да разследва и установи авторите на престъплението и да сезира Комисията за защита на личните данни за злоупотребата. Прецеденти вече има. Прокуратурата е установила, че партията "Нашия град", свързвана с варненската престъпна групировка ТИМ е използвала за своя подписка данните на лица осигурявани в пенсионния фонд "Сила", принадлежащ на същата групировка. По случая е образувано досъдебно производство и разследването се води от Националната следствена служба. Ако не сте съгласни мутрите най-необезпокоявано да експлоатират Вашите лични данни за политически цели, можете да дадете Вашия принос за прекъсване на тези престъпни кражби на лични данни, от които се облагодетелстват безскрупулни политици. За целта изпратете следното електронно писмо до служба ГРАО: ======= До адрес: elections@grao.government.bg Уважаеми, Моля да бъде извършена проверка дали моите лични данни и подпис фигурират сред проверените от ГРАО записи на подписките, представени в ЦИК за регистрация на политически партии и инициативни комитети на парламентарните избори 2013 г. Три имена: ЕГН: Ако данните ми са използвани, моля да ми бъде изпратена следната информация: - в подписките на кои партии и/или инициативни комитети са вписани моите лични данни и фигурира моя подпис? - в коя партийна подписка данните и подписът ми са зачетени за валидни; - за всяка подписка където фигурират моите лични данни: под кой уникален номер е записът и на кой лист от подписката е той? Ако данните ми не са използвани, моля това да ми бъде потвърдено в отговора. С уважение, ======== За да улесните следващите изпратете също така следното писмо, с което се настоява да се създаде специална страница за такава проверка: Адреси: cik@cik.bg и elections@grao.government.bg До Красимира Медарова Председател Централна избирателна комисия С копие до Иван Гетов Главен директор Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" Уважаема г-жо Медарова, Уважаеми г-н Гетов, Обръщаме се към Вас, като активни граждани на република България, с предложение управляваните от Вас структури да допринесат за прозрачността на цялостния изборен процес в страната. По данни от медиите, за изборите на 12 май 2013 от всички регистрирани партии, в ЦИК са внесени около 1 милион подписа, от които служба ГРАО е проверила не по-малко от 500 хиляди. Огромният брой събрани подписи, за два пъти по-кратко време от други избори, породи съмнения в публичното пространство за това, че са използвани различни масиви с лични данни. Това съмнение допълнително се подхрани и от наличието в проверените списъци с подписи на повече от 10,000 лица с отнети или без избирателни права, като хора под запрещение, чужденци или покойници. При проверката, всеки проверен подпис бива записан, за да може, на по-късен етап, да бъде проверен за дублиране в друга, по-късно проверена подписка. Така, подписите на не по-малко от 1/2 милион български граждани са съхранени в ГРАО. Ето защо ви предлагаме да се създаде възможност, при която всеки, който желае, да може да провери: Дали данните му, необходими за регистрация на партия на избори, са проверявани от ГРАО; Ако данните му са проверявани в колко подписки подписът му е счетен за валиден/съответно невалиден. В края на проверката да се изписва информация за връзка с Дирекция ГРАО, на която всеки желаещ да може да получи лично подробна и детайлна информация, а именно: В коя партийна подписка данните и подписът му са зачетени за валидени; В коя/кои подписки данните и подписът му са счетени за невалидни и по какви причини (ако проверката е установила присъствие в повече от една подписка). Такава проверка да може да се осъществи със софтуер и интерфейс, подобен на този, с който в Интернет по ЕГН се извършва проверка на здравно-осигурителен статус. Надяваме се, че нашето предложение ще бъде прието в името на запазването и увеличаване на общественото доверие в изборния процес. Оставаме на разположение за сътрудничество и подкрепа за реализирането на това предложение. С уважение, Източник: http://piratepad.net/E4h78Y1Bvv

Отворен Парламент - ЦИК решава във вторник дали да разсекрети кода за преброяването
openparliament.net
Материалите на този сайт са публикувани при условията на CC-BY-2.5 лиценз.
Открихме НАЙ-БЪРЗИЯ избирател - 22 секунди, община Гулянци, Плевен...НО никой от нашата "съвсем случайна" извадка НЕ УСПЯ да го победи :


"Vote for X seconds?" - Hackaton 30.03.2013 - club Betahaus|Sofia
Партийната подкрепа не е за подценяване


Затворници в подписките на партиите?
www.trud.bg
Общо 10 704 лица без избирателни права фигурират в подписките на партиите, алармира Институтът за развитие на публичната среда, като се позовава на данни от ЦИК. Вероятно става въпрос за повече хора,

СЕГА - Партиите масово разчитат на фантоми и затворници за изборите
www.segabg.com
Избирателните списъци продължават да са пълни с фантоми, а затворници и психично болни масово са "подкрепили" подписките на партиите за участие във вота. Това стана ...

Предизборната злоупотреба с лични данни
www.vesti.bg
Има ли злоупотреби с подписите за регистриране на партиите в ЦИК - коментар на Иван Бедров за Vesti.bg
ЦИК опроверган за изборния софтуер


IT специалисти опровергават ЦИК за изборния софтуер
www.capital.bg
Отворено писмо-подписка призовава комисията да публикува изходния код

Отворен Парламент - ОССЕ изпраща над 240 международни наблюдатели в България за изборите
www.openparliament.net
Материалите на този сайт са публикувани при условията на CC-BY-2.5 лиценз.
днешният разговор в студиото на "Неделя 150" между мен, Ваня Нушева и Михаил Константинов


bnr.bg
bnr.bg
Разговор на Таня Величкова с Антоанета Цонева, Ваня Нушева и проф. Михаил Константинов
Защо говорителите на ЦИК престанаха да си вдигат телефоните?


Отворен Парламент - Заради онлайн излъчванията си ЦИК тотално се затвори за журналистически въпроси
openparliament.net
Материалите на този сайт са публикувани при условията на CC-BY-2.5 лиценз.
Карта за изборните нарушение е отворена и ще приема сигнали за предсрочните избори през май 2013. Изпращайте ни сигнали за нарушения в организацията на изборния процес, за неизпълнение на закона от публични институции и участници в изборите, купуване на гласове, натиск върху избиратели, използване на език на омразата в кампанията и др. Вашите снимки, видео, документи, свидетелства за случващото се ще създадат истинската картината на тези избори.


Карта на нарушенията - За честни избори | Против нарушенията на изборния процес!
www.fairelections.eu
Изпращайте сигнали изборни измами и нарушения. Подавайте сигнали през формуляра на сайта, мобилното приложение или мейл.

Централна Избирателна Комисия :: Решение
www.cik.bg
ОТНОСНО: заявление от Борис Марков – временен председател на ПП „Съюз на демократичните сили“, Петя Ставрева – председател на ПП „Обединени земеделци“, Захари Петров –председател на ПП „Радикалдемократическа партия в България“ и Йордан Нихризов – председател на ПП „Българска социалдемократическа пар...
хакери от всички страни съединявайте се - очакваме ви


Снимки в дневника
Здравейте, приятели!
Институт за развитие на публичната среда организира на 30 март 2013г. Хакатон " Гласувай за "x" секунди" - ще се обработват и визуализират данни от изборите през 2011 г. - каним ви да се включите - ако имате страст да разкривате какво се крие зад скучни таблици от числа и да "хаквате" данни - участвайте - за най-запаление хакери има "бонуси" - чрез гласуване сред всички участници ще се излъчи екипът победител, а всички резултати ще бъдат представени във видео сайт, посветен на гражданската журналистиката и работа с данни - свържете се с нас - обадете се или ни пишете на мейлите на @[337282862988906:274:Institute for Public Environment Development (Институт за развитие на публичната среда)]

Отворен Парламент - ЦИК поправи грешката в методиката си, с която смъкна бариерата от 4%
openparliament.net
Материалите на този сайт са публикувани при условията на CC-BY-2.5 лиценз.

Отворен Парламент - Методиката на ЦИК за определяне на депутатите e сгрешена и смъква изкуствено 4%-
openparliament.net
Материалите на този сайт са публикувани при условията на CC-BY-2.5 лиценз.
Нещо повече. По отношение на изборите нещата започват вече да се заплитат. Имаме една безпомощна Централна избирателна комисия, която още не заседава официално. Ако заседава, по новия кодекс тя трябва да излъчва събитието на живо, а дори не е направено елементарното - да се купят две камерки и да се осигури стрийминг, което иначе на улицата се прави от пет-шест независими младежи почти без никакви собствени ресурси. Стигна се дотам, че граждани предложиха на ЦИК да им организират безплатно излъчване, което бе отказано. По закон това трябва да става на тяхната страница, което всъщност им се предлагаше.


Първи стъпки накриво
www.trud.bg
Първите стъпки на един кабинет с кратък мандат са с повишена символност. За разлика от редовните правителства служебните не разполагат с комфорта на 100-те дни, нямат дълъг хоризонт и не могат да си
Хронограма на ЦИК - процедури и срокове


Опозицията в парламента извоюва по-голяма прозрачност на изборния процес | Хоризонт
bnr.bg
Антоанета Цонева от Института за развитие на публичната среда коментира в предаването "Преди всички", че българският политически елит предпочита политическите централи и апаратчиците да са тези, които да определят качеството на политическото представителство, а не гражданите.

Снимки в дневника
Много дълга битка беше да убедим парламента да направи подобно предложение - най-дългото бягане, в което нашата организация е участвала - струваше си:
"На заседанията на Централната избирателна комисия, районните и общинските избирателни комисии от регистрираните като наблюдатели за съответния вид избор, български неправителствени организации може да присъства не повече от един наблюдател. "

Да се въведе ли активна регистрация за избори?
www.dnevnik.bg
След референдума е най-доброто време за промени в изборната регистрация

Отворен Парламент - Неверни твърдения на Дянков за парите, изхарчени за референдума
openparliament.net
Материалите на този сайт са публикувани при условията на CC-BY-2.5 лиценз.
Гневните от 18 часа на живо за референдума


#Гневните: Референдум 2013 - Teaser
27 януари 2013 LIVE: http://gnevnite.net/live http://www.livestream.com/angryyoungpeople В неделя 27 януари, от 18:00 екипът на „Гневните" ще излъчи извънред...
първият сигнал, свързан с референдума


За честни избори
fairelections.eu
Против нарушенията на изборния процес!
ЦИК в социалните медии


Централна Избирателна Комисия
Това е страницата на Централната Избирателна Комисия/ЦИК

Цонева: Оказахме се крайно неподготвени в институционален план за референдума | Хоризонт
bnr.bg
Сметната палата може да провери 4-те отчета на участниците в референдума. Това може да го задължи самият парламент, който може да приеме решение да се направи одит на изразходваните и привлечените средства. Няма нужда да се прибягва до подобни фарсови твърдения, защото това подкопава още повече дове...
аргументи срещу аргументи - информираха ли се българите за това какво им носят отговорите "да" и "не" - Отворен парламент - граждански гласове - граждански гласове обобщи за вас
най-разпространените тези в кампанията


openparliament.net
openparliament.net
регистрирани сме за наблюдатели на рефендума


Централна Избирателна Комисия :: Решение
referendum.cik.bg

Снимки в дневника
На сайтовете на областните администрации вече трябва да са обявени секциите, предназначени за хора с увреждания, трябва да има и телефон, на който да се поръча транспорт до тези места.
http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc7/373209_222160331201980_1430267401_q.jpg

Отворен парламент - граждански гласове
току-що проверихме и установихме, че в цяла София няма да има нито една подвижна избирателна секция за референдума, поради това че районните администрации не са получили необходимия брой от 10 заявления - в офиса ни започнаха да се обаждат хора с увреждания и да търсят информация къде да гласуват - това, което им казваме е, че могат да гласуват в най - близкото за тях училище - на първия етаж задължително има секция за хора с увреждания - на 19 януари ще се уточният и специалните места, които са оборудвани за гласуване на хора с увреждания и администрацията ще обяви телефон, на който могат да се правят заявки за превоз до тях - информацията ще бъде качена на сайта на Областната администрация на София и на сайта на Столична община - предайте на ваши близки и приятели, които се интересуват - благодаря
Неформална коалция от НПО, блогъри и активисти за отворените данни апелирахме към Централната избирателна комися (ЦИК) и "Информационно обслужване" АД да отвори данните, свързани с изборите в България, предоставяйки ги чрез сайта на ЦИК за повторна употреба, в машинно-читаем формат, според стандартите за отворени данни. Инициативата се нарича „Отворени данни – избори в България“.

Разговорите и кореспонденцията с ЦИК продължават. Основната идея е да получим достъп до протоколите на СИК след първото им въвеждане в електронен вид от преброителя. Бихме искали да започнем работа по инициативата - да тестваме и демонстрираме нейните възможности, с обработката и анализа на резултатите от референдума, който ще се проведе на 27 януари 2013г.


Отворен Парламент - Изборните резултати - "open data" или отпадане на посредниците към данните
openparliament.net
Съвременното ни общество е белязано от появата на един нов и постоянно разширяващ своето влияние процес. Във все повече сфери на публичния живот, новите технологии и интернет освобождават информацията от официалното посредничество на институциите по начин, който да позволява на гражданското общество...

Отворен Парламент - Рефендумът ще струва на данъкоплатеца 14 милиона лева
openparliament.net
Материалите на този сайт са публикувани при условията на CC-BY-2.5 лиценз.

ГЕРБ тихо махна мажоритарния вот в избирателната система - Mediapool.bg
www.mediapool.bg
ГЕРБ тихо махна мажоритарния вот в избирателната система - На парламентарните избори през 2013 година гласоподавателите няма да имат право да пренареждат партийните листи на кандидат-депутатите....
първият клип на ЦИК за информиране на избирателите излезе


Българска национална телевизия - Новини - Денят започва - Подготовката за референдума
bnt.bg

Отворен Парламент - Партийните върхушки трябва да са доволни – на изборите преференции няма да има
openparliament.net
Материалите на този сайт са публикувани при условията на CC-BY-2.5 лиценз.

Искра Фидосова променя избирателната система с процедурни шашми - Mediapool.bg
www.mediapool.bg
Искра Фидосова променя избирателната система с процедурни шашми - Нарушавайки правилника на Народното събрание, при липса на кворум правната комисия под ръководството на Искра Фидосва (ГЕРБ)...

Стоил Стоилов: Не съветвам никого да пренебрегва опита, който може да се вземе о...
openparliament.net
Материалите на този сайт са публикувани при условията на CC-BY-2.5 лиценз.

Отворен Парламент - ИРПС изпрати писмо до ОССЕ за проблеми с правната уредба по отношение на местнит
openparliament.net
"Пишем Ви от името на Института за Развитие Публичната Среда – българска неправителствена организация, регистрирана като независим местен наблюдател на изборите.
Нашата позиция по предложените от управляващите промени в Изборния кодекс.


ГЕРБ иска да махне преференциалното гласуване за парламент - Mediapool.bg
www.mediapool.bg
ГЕРБ иска да махне преференциалното гласуване за парламент - В първия ремонт на приетия преди две години от ГЕРБ Изборен кодекс управляващите се готвят да се откажат от преференциите за...
За "Правен свят" Антоанета Цонева коментира: "В момента върху неправителствените организации, които следят работата по кодекса, се оказва своеобразен натиск. В правната комисия се правят коментари, че НПО се използват за разработване на неформални мрежи, през които се купуват гласове, преправени като наблюдатели. Правят се внушения, че бизнесмени може би финансират т.нар. независимо наблюдение, като по този начин се опитват да влияят върху избирателите.

В историята на българските избори никога не е имало документиран инцидент с наблюдател, свързан с корупционна изборна практика. Въпреки това, в комисията се оказва огромен натиск да бъде намален броят на наблюдателите, да бъде ограничена възможноста им за наблюдение, да не бъдат допускани до всички етапи на изборния процес, което е против международните стандарти за честен и свободен изборен процес.

Международната общност счита, че наблюдателите са гарант за демократичността на процеса. Очевидно това не се отчита от мнозинството. Затова у нас можете да видите депутати с чували в преброителните центрове, но не и наблюдатели. Така управляващите разбират изборите, допълни г-жа Цонева, която наблюдава от години изборното законодателство и практика в България и е автор на редица сериозни изследвания в тази област в рамките на ИРПС.


Правен свят - Антоанета Цонева: В изборните центрове има депутати с чували, не и наблюдатели
www.legalworld.bg
Правен свят Правен свят, право, Юрист на годината, Конституция, Конституционен съд, ВСС, ВКС, ВАС, СГП, СГС, Владимира Янева, Цветан Цветанов, Борис Велчев, Лазар Груев, прокуратура, съд, Георги Колев, Георги Шопов, министерство на правосъдието, НИП, СРС, СРП, ВКП, ВАП, Административен съд, Страсбур...

Агенция БГНЕС - Ант. Цонева: Няма напредък в Изборния кодекс за статута на наблюдателите
news.bgnes.com
"При тази дефиниция на Изборния кодекс въпреки препоръките на ОССЕ, не е постигнат напредък по отношение на статута на наблюдателите", заяви пред БГНЕС ръководителят на Института за развитие на публичната среда Антоанета Цонева.
да припомним практиките на Марешки, прилагани на местните избори


За честни избори
fairelections.eu
Против нарушенията на изборния процес!

Отворен Парламент - Отворете данните от изборите
openparliament.net
Материалите на този сайт са публикувани при условията на CC-BY-2.5 лиценз.

Отворен Парламент - Отворените данни и изборите – променя ли се информацията за избирателите?
openparliament.net
Едно от основните събития, които белязаха 2012г. бе изборният процес в редица държави по света. Във Франция, Египет, Гърция, Англия (изборите за кмет в Лондон), а съвсем наскоро и в САЩ, oсновният въпрос бе: изборите промениха или запазиха статуквото на политическата власт.
Подкрепете Lipsva.com в наградите на BG Site 2012 :
http://bgsite.org/vote/#a120


Гласуване на публиката
bgsite.org
БГ Сайт 2012 - Конкурсът за най-добър български сайт - В пиксели - BG Site
Институтът за развитие на публичната среда изготви свое становище и предложения по обединения Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Становището е изпратено до председателя на правната комисия. С текста на становището можете да се запознаете на сайта на ИРПС. Всяка обратна връзка е ценна за нас.


Институт за развитие на публичната среда - Новини
iped-bg.org

Отворен Парламент - Туитър и войната на хаштаговете в президентската надпревара на САЩ
openparliament.net
Този проект е подкрепен от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.
На нашия сайт, събиращ нарушения за изборния процес, можете да видите каква беше предизборната стратегия на провъзгласения тази седмица за играч в А-отбора на българската политика - Веселин Марешки.
Именно на него, тази седмица, премиерът му се обажда, за да спаси пловдивския "Локомотив" и той веднага налива 1 милион.
Борисов и Марешки се появиха на стадион "Лаута" в Пловдив за представянето на новия собственик, игра се футболен мач, завършил 2:2, в който бистришките тигри иг
раха с новозакупения от Марешки пловдивски клуб.
Марешки ще е партньорът на Яне Янев на следващите парламентарни избори - нищо, че собственикът на аптеки твърдеше, че Янев го е изнудвал за "шестцифрена сума", за да го включи в листите на партията като кандидат за Европейския парламент.
Очевидно е, че властта не се гнуси от никакви сделки - използването на спорта като инструмент за поддържане на рейтинга на първия е всъщност единствената провеждана целенасочено политика на продължаващо мутризиране на спортните клубове и развихряне на истински соцреализъм от държавния ни ръководител, чрез "стратегия" за развитие на спорта.


За честни избори
www.fairelections.eu
Против нарушенията на изборния процес!

При настоящите условия СРС-та по време на избори ще бъде силно проблематично - Mediapool.bg
www.mediapool.bg
При настоящите условия СРС-та по време на избори ще бъде силно проблематично - Госпожо Цонева, утре е крайният срок, който управляващата партия ГЕРБ постави, за да бъдат внесени предложенията за...
Ако се намирате в чужбина, на http://glasuvam.org/ може да се абонирате за известие преди следващите избори. Ще ви дадем подробна информация какви са правата ви, формуляр за декларация и къде да я изпратите, най-близката до вас секция и кой организира допълнителни секции.


Искаме да гласуваме в чужбина!
glasuvam.org
Запишете се тук и ще ви изпратим адреса на близката до вас секция, какви са правата ви и декларация за вписване
На тази стена можете да следите нашето наблюдение на изборите в Кюстендил http://votebuying.izborenkodeks.com/?provider=twitter
Институт за развитие на публичната среда с 15 доброволци покрива изборите чрез социалните медии - Туитър и Фейсбук. Подкрепят ни Тръстът за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Работилницата за граждански инициативи.


Обществена кампания срещу купения и контролиран вот
votebuying.izborenkodeks.com
Проектът се осъществява от Институт за развитие на публичната среда.
Някои идеи за изборното законодателство от външния министър Николай Младенов. Идната седмица очакваме и предложенията му за изборите в чужбина.


Някои идеи за промени в изборното законодателство
nmladenov.wordpress.com
Независимо наблюдение на изборите в Кюстендил 2012: армията от застъпници отново мобилизирана: до момента са регистрирани от "Атака" 118, от "Лидер" 192, от"Коалиция за Кюстедил"( подкрепяща кмета) - 498, от ДСБ - 119, независим кандидат Кирил Йорданов - 39, все още застъпниците си не са регистрирали БСП, ГЕРБ, РЗС и останалите 11 листи. Застъпниците отново ще се използват за легално купуване на гласове. В момента 1 глас върви по 30 лв., колко се плаща на застъпниците предстои да разберем.

Цветанов в ромската махала в Кюстендил - 2 май 2012
Мин. Цветанов на митинг в ромската махала в Кюстендил - 2 май 2012
Избори в Кюстендил 2012 - Секция 59


Българска национална телевизия - БНТ Продукции - В кадър - "В кадър" - 7 май 2012: Секция 59
bnt.bg

www.mediapool.bg
www.mediapool.bg
Сайтът За честни избори отвори рубрика за предстоящия вот в Кюстендил - Сайтът За честни избори вече с раздел за местните избори в Кюстендил, които ще се проведат на 13 май. Сигнали може...